International Business Academy

Kant en klare Spot On Learning opleiding voor internationale ondernemers
De International Business Academy zorgt dat internationale ondernemingen online leren over onderwerpen waarmee ze juist in het internationale zakenverkeer te maken krijgen. Belangrijke onderwerpen zijn omgaan met cultuurverschillen, internationaal netwerken, presenteren aan een internationaal publiek en sneller leren over lokale omstandigheden. De IBA is speciaal bedacht voor mensen die internationaal zaken doen of plannen hebben voor internationale groei.

Voor, met en door ondernemers

De International Business Academy wordt op de markt gebracht in reactie op een groot aantal contacten met internationale ondernemers in alle stadia, o.a. de vragen die ondernemers stellen aan (Spot On Learning partners) MKB Servicedesk en De Zaak en contacten met deelnemers aan campagnes als Verover Nieuwe Markten. De IBA gaat over onderwerpen waar iedere internationale ondernemer mee te maken krijgt.

Sneller leren van de ervaring van internationale ondernemers

In de praktijk van het internationale zakenleven blijkt dat Nederlandse ondernemers vaak tegen dezelfde uitdagingen aanlopen en daarvoor - zoals het ondernemers betaamt - hun eigen oplossingen zoeken. Soms is het goed het wiel uit te vinden maar vaak is het niet nodig. Doel van de International Business Academy (IBA) is om te zorgen dat ondernemers sneller leren van elkaar zodat ze zich volledig kunnen richten op het creëren van eigen ondernemerssucces.

Onderwerpen waarmee alle internationale ondernemers te maken krijgen

Ondernemers die deelnemen aan het IBA programma leren over onderwerpen waarmee alle internationale ondernemers te maken krijgen.

Cultuurverschillen in het zakendoen

In het internationale zakenleven heb je altijd te maken met taal- en cultuurverschillen. Mensen aan de andere kant van de tafel zullen niet automatisch begrip en aandacht hebben voor het verhaal, ze zullen vaker niet dan wel bekend zijn met uw verhaal, uw bedrijf, de context waarin ù gewend bent te werken. Om internationaal te slagen moeten ondernemers kunnen omgaan met cultuurverschillen, ze moeten weten hoe in andere landen zakelijke relaties te leggen en onderhouden en begrijpen hoe mensen met andere achtergronden denken en beslissen. Het is belangrijk om te weten hoe ze naar Nederland kijken en wat ze vinden van onze cultuur en stijl van zaken doen. Het IBA programma besteedt uitgebreid aandacht aan cultuurverschillen in het zakenleven en helpt ondernemers hun eigen weg te vinden bij het omgaan met zakenmensen in andere culturen.

Internationaal je verhaal nog scherper neerzetten

Een andere ervaring van internationale ondernemers is dat het presenteren van de onderneming, jezelf, je producten en diensten, nòg scherper moet in een internationale context. Je moet je verhaal steeds weer vertellen, veelal in het Engels. Je publiek is niet bekend met je onderneming en er zijn taal- en cultuurgrenzen te slechten. Je verhaal moet nòg helderder zijn, nog eenduidiger en goed afgestemd op je publiek. Je kunt niet altijd rekenen op het geduld en begrip waarop je in eigen land soms kan vertrouwen. Het is vaak lastiger de reacties te peilen. Daarom maken deelnemers aan de IBA een eigen (verkoop)presentatie en leren al doende bij over hoe je je verhaal ook in het buitenland zo goed mogelijk presenteert.

Engels steeds vaker de voertaal

In het internationale zakenleven is Engels de facto een wereldtaal. Of we het leuk vinden of niet, bij zaken doen in het buitenland wordt vaak Engels gesproken. Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor Engels als voertaal te gebruiken. Ook customer service mensen of mensen die wereldwijd reparaties moeten verrichten moeten zich goed kunnen uitdrukken in het Engels. Aan boord van schepen en vliegtuigen moeten mensen voldoende Engels spreken, al is het maar uit oogpunt van veiligheid. De IBA helpt ondernemers en ondernemende werknemers om hun 'international business english fluency' te verhogen. Dat wordt gedaan met een uniek platform dat in Amerika is bedacht en waarvan de expansie in onder andere Azië door Google ventures is gefinancierd. Engels leren en oefenen op English Central gebeurt met video. De video's hebben betrekking op het internationaal zakendoen, bijvoorbeeld op cultuurverschillen of je verhaal presenteren. Zo leer en oefen je als ondernemer Engels maar je leert tegelijkertijd ook over relevante onderwerpen die in de video's aan bod komen.

Sneller leren over tal van onderwerpen

In de International Business Academy van Spot On Learning gaat het vooral om sneller leren over tal van onderwerpen die voor internationale ondernemingen van belang zijn. Er wordt stof aangereikt waarvan ondernemers hebben aangegeven dat ze in de praktijk van belang zijn. De deelnemende ondernemer komt er snel achter wat voor hem van belang is en kan daarmee aan de slag. Mensen die al meer kennis en ervaring hebben zullen sneller door het programma gaan en kunnen naar eigen wens verdieping zoeken in het overvloedige aanbod van de IBA.

Met en van andere internationale ondernemers leren

De International Business Academy brengt ondernemers met internationale ambities met elkaar in contact. Ondernemers leren met en van elkaar. Omdat de online omgeving in veel opzichten niet anders werkt dan de overbekende sociale netwerken (Linkedin, Facebook, YouTube en zo verder) profiteren deelnemers aan de IBA ook van de vele nieuwe netwerkmogelijkheden van het internet. Dat kan gemakkelijk leiden tot nader contact en samenwerking, online en offline. Deelnemers zijn immers vaak met dezelfde ondernemersambities bezig, ze leren over dezelfde onderwerpen en kansen. Zo komen ondernemers straks nog beter beslagen ten ijs bij het zaken doen wereldwijd.

Voortgangscoach en content experts bieden persoonlijke begeleiding

Online leren vraagt zelfwerkzaamheid. Deelnemers krijgen echter een steuntje in de rug met feedback van de voortgangscoach. Op een vriendelijke manier wordt u gestimuleerd alles uit de International Business Academy te halen. Voor meer inhoudelijk begeleiding kunt u vragen stellen aan die onze inhoudsdeskundigen graag beantwoorden. Zij zijn ook beschikbaar voor aanvullend advies en diensten op maat.

Aanbod in samenwerking met MKB Servicedesk en De Zaak

In september 2014 wordt gestart met pilots in nauwe samenwerking met een aantal netwerken van ondernemers die internationaal willen groeien. Herbij wordt nauw samengewerkt met twee van de grootste ondernemersplatforms MKB Servicedesk en De Zaak.

Aangepast aan de eisen van uw onderneming

De International Business Academy kan worden aangepast aan de wensen van ondernemingen of netwerken van ondernemingen. In overleg kunnen we onderwerpen kiezen, verdieping aanbrengen, onderwerpen en eigen materiaal toevoegen.

Lees ook…

Kosten SOL International Business

We bieden in de International Business Academy (IBA) kant-en-klare programma's over onderwerpen die belangrijk zijn in het internationaal zaken doen. Ondernemers kunnen één of meer mensen laten deelnemen tegen vaste lage prijzen per maand.
Spot On Learning team en contactgegevens

Contact

Vragen over Spot On Learning of wil je een afspraak maken? Neem dan graag contact met ons op.

Spot On Learning
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

020 308 00 41
info@spotonlearning.nl

wbdh.jpg

Willem Bierens de Haan

stuur een bericht aan Willem

Spot On Learning bv © 2015. Alle rechten voorbehouden.